Dni Międzyrzecza

To cykl corocznych imprez mających na celu aktywizację wolnego czasu społeczności naszego miasta oraz powiatu poprzez organizację koncertów, konkursów, przedstawień teatralnych, plenerów plastycznych, zawodów sportowych, prezentacji sekcji i zespołów działających przy Domach Kultury w naszym powiecie. Co roku zapraszamy gwiazdy muzyki polskiej jak i zagranicznej.

Jazz nad Obrą

To organizowany od lutego 2010 roku przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury cykl comiesięcznych koncertów wybitnych osobowości muzyki improwizowanej i jazzu. Od samego początku jego nadrzędnym celem było stworzenie publiczności możliwości bezpośredniego kontaktu z muzyką jazzową. Na organizowanych przez nas koncertach można miło spędzić czas, doznając wielu emocjonujących wrażeń. Spotkanie z muzyką "na żywo" może nas również poruszać w bardziej osobisty sposób. I właśnie to drugie, mniej komercyjne i mniej przewidywalne oddziaływanie muzyki, wydaje nam się szczególnie interesujące. Mamy nadzieję, że z naszą propozycją trafimy do wielu podobnie myślących i odczuwających melomanów jak i osób wciąż poszukujących swojego nurtu muzycznego.

Muzyczne spotkania z folklorem

Od 2003r. w miejscowości Pieski, w ostatnią niedzielę czerwca, odbywają się spotkania zespołów śpiewaczych. Inicjatorem Spotkań jest zespół ALE BABKI z Piesek. Organizatorem prezentacji jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury, przy współpracy z zespołem ALE BABKI i miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich. W realizacji wszystkich edycji aktywnie uczestniczą strażacy z OSP w Pieskach oraz mieszkańcy wsi. Efektem współdziałania jest niepowtarzalna atmosfera muzycznych spotkań, cieszących się uznaniem zespołów już uczestniczących, oraz wzbudzających ogromne zainteresowanie kolejnych grup. Impreza jest otwarta dla wykonawców z całej Polski oraz gości z zagranicy.
Miłośnicy folkloru mają okazję do wysłuchania różnorodnego repertuaru, a także wspólnej zabawy przy muzyce ludowej, granej przez kapele towarzyszące śpiewakom.
Celem prezentacji jest krzewienie i popularyzacja bogatej kultury polskiego folkloru. To pielęgnowanie dorobku oraz zgłębianie tradycji naszych przodków. Występy ocenia Rada Artystyczna przyznając zespołom tytuły laureata oraz wyróżnienia.

Święto Obry i Paklicy

Święto Obry stanowi ważny element w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyrzecz. Od początku realizacji imprezy, za pośrednictwem konkursów, zabaw i quizów o tematyce ekologicznej promowane są treści związane z ochroną środowiska naturalnego, ekologicznym trybem życia, nauką selektywnej zbiórki odpadów. Uczestnicy prezentują krótkie programy artystyczne o tematyce ekologicznej: piosenki, wiersze, skecze. Dodatkowo firmy zajmujące się ekologią przygotowują stoiska, na których prezentują swoją działalność.

WOŚP

Od 1995 roku Międzyrzecki Ośrodek Kultury działa jako sztab Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez piętnaście lat działalności poprzez organizację licytacji oraz koncertów nasz sztab uzbierał około 180 tys zł.

PRO ARTE

Cykl spotkań pod wspólnym hasłem PRO ARTE jest adresowany do dziecięcych zespołów teatralnych i recytatorów, dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, taneczno-wokalnych, folklorystycznych, instrumentalnych, wokalnych, wokalno-instrumentalnych, solistów-piosenkarzy.
Struktura organizacyjna opiera się na zasadzie dwustopniowych prezentacji (powiatowych i wojewódzkich), realizowanych wspólnie z lokalnymi instytucjami kultury i jednostkami samorządu terytorialnego. Formułę poszczególnych przeglądów określają ich organizatorzy, w porozumieniu z Regionalnym Centrum Animacji Kultury.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Uczestnikami Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe. Inicjatorem i realizatorem ogólnoposliego Finału Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej, a poszczególne etapy - wojewódzkie i powiatowe organizowane są przez ośrodki kultury na terenie całego kraju. W Międzyrzeczu co roku odbywają się prezentacje powiatowe.

Wystawy

Organizujemy szereg wystaw artystycznych stwarzając możliwość obcowania ze sztuką w wielu wymiarach. Prezentujemy twórczość artystów lokalnych oraz artystów z całej Polski. Zapraszamy również do oglądania bogatych zbiorów Pracowni plastycznej gdzie najmłodsi odnajdują swoje liczne talenty.

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 

Międzyrzecki Ośrodek Kultury już od wielu lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. To prestiżowa impreza o wyjątkowym charakterze, w której biorą udział tancerze z całej Polski.