Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 19/2018 z dnia 16.03.2018 r.
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

  1. Organizatorem akcji „Szczęśliwy fotel/Happy seat" jest Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
  2. Akcja obejmuje wybrane seanse filmowe dla dzieci i dorosłych organizowane w kinie Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w akcji „Szczęśliwy fotel/Happy seat" jest zakup biletu do kina na seans, odbywający się w dzień objęty akcją.
  4. Miejsca na sali kinowej, pod którymi są ukryte niespodzianki, zostały wylosowane z góry przez pracowników Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
  5. W przypadku, kiedy na danym seansie nikt nie zajął „Szczęśliwego fotela", niespodzianka przechodzi na kolejny seans.
  6. Sponsorami niespodzianek są firmy działające na terenie Gminy Międzyrzecz, które dobrowolnie darowały upominki na rzez Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury oraz Międzyrzecki Ośrodek Kultury.
  7. Odbiór nagrody następuje w kasie kina po seansie objętym akcją oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.
  8. Życzymy powodzenia i miłej zabawy!