Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2016
Dyrektora
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z dnia 29.08.2016 r.

CENNIK USŁUG
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY
 Obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
 
 
1. EKSPOZYCJA BANERÓW
Lp. Miejsce ekspozycji Cena brutto
za 1m2/1 dzień
1.

front budynku MOK
(maksymalna powierzchnia użytku - 18 m2)

8,50 zł
2. lewe lub prawe skrzydło budynku MOK
(maksymalna powierzchnia użytku wynosi - 30 m2)
7,00 zł

1. Pozycja 1 i 2 - koszt wynajmu podnośnika do zawieszenia i zdjęcia reklamy leży po stronie wynajmującego miejsce reklamowe.

2. Ceny w zależności od czasu trwania ekspozycji mogą podlegać negocjacjom.

2. REKLAMA W BUDYNKU MOK

Lp. Miejsce ekspozycji Cena brutto
za 1m2/1 dzień
1.

Hol Kina
(reklama stojąca do 4 m2) 

50,00 zł
/1 szt./1dzień/
2. boki sceny Kina
(reklama stojąca do 4 m2) 
50,00 zł
/1 szt./1dzień/
3. Hol Kina
(ulotki)  
50,00 zł
/stawka dzienna/
4. budynek MOK
(ulotki rozdawane przez zleceniodawcę wewnątrz obiektu podczas imprez MOK)
100,00 zł
/stawka dzienna/


3. REKLAMA NA STRONIE WWW
 

Lp. Emisja Cena brutto
1. 2 tygodnie 70,00 zł
2. 1 miesiąc 120,00 zł
3. 3 miesiące 300,00 zł
4. 6 miesięcy 600,00 zł


4. REKLAMA w Kinie MOK przed seansami:

1. Ceny uwzględniają film reklamowy o czasie trwania do 30 sekund. W wypadku projekcji planszy reklamowej przyjmuje się standardowy czas trwania: do 15 sekund.
2. Za każde kolejne rozpoczęte 15 sekund filmu lub planszy cena wzrasta o 50%.
3. Za emisje reklamy podczas pierwszego tygodnia projekcji filmu premierowego cena wzrasta o 20%.

Cennik uwzględnia tylko plansze i filmy reklamowe wykonane przez zleceniodawcę w bloku reklamowym (dotyczy dni projekcji filmów).

Lp. Długość emisji Filmy reklamowe cena brutto Plansze reklamowe cena brutto
1. 1 tydzień 400,00 zł 100,00 zł
2. 1 miesiąc 1200,00 zł 300,00 zł
3. 3 miesiące 3000,00 zł 750,00 zł
4. 6 miesięcy 5100,00 zł 1275,00 zł


5. KONCERTY i SPEKTAKLE

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie programów artystycznych, programów okolicznościowych. Warunki zlecenia są uzgadniane indywidualnie.

Lp. Rodzaj imprezy Cena brutto
1. Występ jednego z zespołów MOK do 20 minut 900,00 zł
2. Występ jednego z zespołów MOK do 30 minut 1100,00 zł
3. Koncert okolicznościowy jednego z zespołów MOK do 60 minut 4000,00 zł
  1. Po stronie zleceniodawcy leży koszt transportu i poczęstunku dla wykonawców oraz noclegu i wyżywienia w przypadku wyjazdów na dłuższą trasę.
  2. Cena koncertu zawiera:
  3. Poz. 1 - 3 opłatę ZAiKS, honorarium za koncert i przygotowanie aranżacji utworów.

6. OPŁATY ZA KOŁA I SEKCJE ZAINTERESOWAŃ

 

Lp.

 

 Forma

 

Ilość zajęć w miesiącu

 Opłata za 1 m-c zajęć

1.

Taniec towarzyski

8

Gr. Pierwszy Krok

50 zł

8

Gr. zeszłoroczna

50 zł

12

Gr. turniejowa

60 zł

4

Gr. Senior Hobby

60 zł

2.

Studio Tańca Gold

8

Grupa V

50 zł

8

Grupa IV

50 zł

8

Grupa III turniejowa

60 zł

8

Grupa II turniejowa

60 zł

8

Grupa I turniejowa

60 zł

3.

Sekcja Plastyczna

4

Gr. I najmłodsza

50 zł

4

Gr. II średnia

50 zł

4

Gr. III starsza

50 zł

4

Gr. młodzieżowa

50 zł

4

Gr. dorosłych

50 zł

4.

Sekcja Fotograficzna

4

Młodzież i dorośli

40 zł

5.

Sekcja Teatralna

4

Gr. dziecięca

40 zł

4

Gr. młodzieżowa

40 zł

4

Gr. dorosłych

40 zł

6.

Sekcja Szachowa

4

Gr. początkująca

40 zł

4

Gr. zaawansowana

40 zł

7.

Chór Dziecięcy Piccolo

4

Gr. młodsza

40 zł

4

Gr. starsza

40 zł

8.

Artystyczne Formy Ruchu

8

Gr. młodsza

40 zł

8

Gr. średnia

40 zł

8

Gr. starsza

40 zł

9.

Międzyrzecki Chór Kameralny

4

Młodzież i dorośli

40 zł

10.

Sekcja Gier Strategicznych

4

 

30 zł


Zniżki:

- 20% w MOK honorowana jest „Międzyrzecka Karta Rodziny 3+”,

- 10 % Międzyrzecka Karta Seniora,

- 10% przy wpłacie za cały rok z góry (płatne do 30 września 2019 r.),

- 10% gdy do sekcji MOK uczęszcza rodzina (rodzeństwo, małżeństwo, dzieci i rodzice).

 

Zniżki nie sumują się!!!

Opłata za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy:

GBS Międzyrzecz 50 8367 0000 0020 4701 2002 0001

Zgodnie z regulaminem  nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż trzy miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.

 

 

7. WYNAJEM POMIESZCZEŃ MOK

Oferta Cena brutto Uwagi
Sala kinowo-widowiskowa
Wynajęcie na organizację imprez artystycznych: koncerty, spektakle itp. oraz konferencje, kursy, spotkania i imprezy komercyjne 4000,00 zł cena dot. jednego przedsięwzięcia-imprezy biletowanej, z obsługą techniczną i zapleczem gospodarczo-administracyjnym
Sala kinowo-widowiskowa 1 godz. 400,00 zł dotyczy innych działań, np. konferencje, zebrania, itp., z obsługą techniczną i zapleczem gospodarczo-administracyjnym
Sala kameralna
(206 I piętro)
1 godz. 300,00 zł

spotkania okolicznościowe
/z wyposażeniem /stoły i krzesła do 50 osób/

Sala kameralna
(206 I piętro)
1 godz. 250,00 zł szkolenia/pokazy/prezentacjez wyposażeniem /stoły i krzesła do 50 osób/
Sala konferencyjna
(103 parter)
1 godz. 300,00 zł spotkania okolicznościowe z wyposażeniem /stoły i krzesła/

Sala konferencyjna
(103 parter)

1 godz. 250,00 zł szkolenia/pokazy/prezentacje z wyposażeniem /projektor multimedialny, stoły i krzesła/

Sala konferencyjna w budynku Biblioteki
(I piętro)

1 godz. 250,00 zł szkolenia/pokazy/prezentacje z wyposażeniem /projektor mulimedialny, stoły i kresła do 50 osób/
Imprezy plenerowe  1 dzień udostępnienie wyłączności na obsługę gastronomiczną 3000,00 zł  
miejsce na inną działalność handlową 125,00 zł Stoisko do 4 m2. Powyżej 4 m2 - cena do negocjacji
miejsce na działalność reklamową podczas organizowanych imprez plenerowych  350,00 zł Stoisko do 4 m2. Powyżej 4 m2 - cena do negocjacji


Oferta
dot. instytucji kultury, oświaty, szkół, stowarzyszeń, innych organizacji non profit działających na terenie gminy.

cena brutto

Uwagi


Udostępnienie bezpłatne dotyczy Sali kinowo-widowiskowej MOK dla przedszkoli i szkół.
-dotyczy 2 wynajęć w roku na wybrane imprezy.
Pozostałe wynajęcia wg cennika. 
 

Sala kinowo-widowiskowa
za cały okres wynajmu bezpłatnie
Korzystanie przez Organizatora oraz Organ Stanowiący na organizacje Sesji Rady Miejskiej oraz okolicznościowych spotkań
Sala kinowo-widowiskowa 1 godz. 185,00 zł Zajęcia szkoleniowe: dydaktyczne, rozwojowe i edukacyjne, warsztaty teatralne i muzyczne, imprezy kulturalne i okolicznościowe, spotkania okolicznościowe.
Sala kameralna
(206 I piętro)
za cały okres wynajmu bezpłatnie Korzystanie przez Organizatora oraz Organ Stanowiący na organizacje Sesji Rady Miejskiej oraz okolicznościowych spotkań
Sala kameralna
(206 I piętro)
 
1 godz. 200,00 zł
spotkania okolicznościowe /stoły,krzesła/
150,00 zł
szkolenia, pokazy, prezentacje /z wyposażeniem stoły, krzesła do 50 osób/ 
50,00 zł bez wyposażenia

Sala konferencyjna
(103 parter)

za cały okres wynajmu

bezpłatnie

Korzystanie przez Organizatora oraz Organ Stanowiący na organizacje Sesji Rady Miejskiej oraz okolicznościowych spotkań

Sala konferencyjna
(103 parter)
 

1 godz.

200,00 zł

spotkania okolicznościowe z wyposażeniem /stoły, krzesła/

150,00 zł

szkolenia, pokazy, prezentacje /projektor multimedialny, stoły, krzesła/

Sala konferencyjna w budynku Biblioteki
(I piętro)

1 godz.

150,00 zł

szkolenia, pokazy, prezentacje /projektor multimedialny, stoły, krzesła do 50 osób/

Sala lektoratów 1 godz. 15,00 zł Wynajęcie pomieszczeń na prowadzenie zajęć szkoleniowych dla podmiotów i organizatorów szkoleń, kursów i warsztatów, w tym:
a) indywidualnie
b) grupowo

 

8. WYNAJEM WYPOSAŻENIA ADMINISTRACYJNEGO

Oferta Cena brutto
Krzesła wyściełane szt./dzień  4,00 zł
Krzesła drewniane szt./dzień 2,50 zł
Krzesła składane szt./dzień 2,50 zł
Stoły konferencyjne szt./dzień 13,00 zł
Oferta
dot. instytucji kultury, oświaty, szkół, stowarzyszeń, innych organizacji non profit działających na terenie gminy Międzyrzecz.
 Cena brutto
Krzesła wyściełane szt./dzień 2,00 zł
Krzesła drewniane szt./dzień 1,50 zł
Krzesła składane szt./dzień  1,50 zł
Stoły konferencyjne szt./dzień  7,00 zł

 

9. USŁUGI KSERO

Oferta

 Cena brutto
Usługi ksero  a) 1 kopia - A4 czarno-biała 0,25 zł
b) 1 kopia - A4 czarno-biała (tekst+foto) 0,50 zł
c) 1 kopia - A3 czarno biała  0,50 zł
d) 1 kopia - A3 czarno biała (tekst + foto)  1,00 zł

 

10. WYNAJEM NAGŁOSNIENIA

Oferta cena brutto Uwagi
Nagłośnienie konferencyjne 1 godz. ( do 2x500W + 4 mikrofony bezprzewodowe) 60,00 zł w cenę wlicza się czas montażu
Nagłośnienie estradowe  1 godz. (2x1000W RMS + 3 torowy system monitorowy, mikser 24/4/2, ilość mikrofonów w uzgodnieniu 100,00 zł w cenę wlicza się czas montażu
1 godz. (2x5000W RMS + 3 torowy system monitorowy, mikser 24/4/2, ilość mikrofonów w uzgodnieniu 200,00 zł w cenę wlicza się czas montażu

Uwaga:

  1. Cena nie uwzględnia kosztów transportu.
  2. Dopłata 70% za każdy następny dzień imprezy bez czynności demontażu (organizator zapewnia ochronę sprzętu).

11. NAGRANIA INDYWIDUALNE W STUDIO NAGRAŃ

Oferta cena brutto Uwagi
1 h w studio 50,00 zł nagranie maksymalnie 8 śladów fizycznie
1 h mastering 50,00 zł godziny pracy w studio do uzgodnienia z obsługą studia

 

Międzyrzecz, dnia 29 sierpnia  2016r.
Dyrektor MOK      
/-/