Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2019
Dyrektora
Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
z dnia 20.12.2019 r.

 

Cennik określający stawki opłat pobieranych za wynajęcie pomieszczeń, sprzętu, korzystanie z infrastruktury oraz świadczenie usług
w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury

 

 

I. Zasady ogólne

1. Opłaty nalicza się według minimalnych stawek, przyjmując za podstawę stawkę za 1 godzinę zegarową ( 60 minut), 1 m² powierzchni reklamowej, 1 dobę, 1 tydzień, 1 miesiąc, 1 sztukę.

2. Ceny wyrażone w niniejszym cenniku są cenami brutto.

3. W przypadku udostępnień pomieszczeń na realizację imprez biletowanych, MOK przyjmuje do realizacji sprzedaż biletów powierzonych przez organizatorów, za 10 % prowizją brutto od kwoty uzyskanej z ich sprzedaży.

4. Nie prowadzi się wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, audiowizualnego
i elektroakustycznego bez obsługi pracowników Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

5. W przypadku ekspozycji reklam na elewacji budynku MOK, koszt wynajmu podnośnika do zawieszenia i demontażu treści reklamowych pokrywa zleceniodawca.

6. Ceny emisji materiałów reklamowych przed seansami filmowymi uwzględniają film reklamowy
o jednorazowym czasie trwania do 30 sekund oraz plansze reklamową o jednorazowym czasie trwania do 15 sekund. Za każde kolejne rozpoczęte 15 sekund emisji filmu i planszy cena wzrasta o 50% stawki podstawowej.

7. Nie przyjmuje się do emisji filmów i plansz promujących alkohole i wyroby tytoniowe.

8. Przygotowanie filmu i planszy do emisji reklamy w kinie należy do zleceniodawcy.

9. W przypadku zlecenia wykonania programów artystycznych (koncerty, spektakle) przez zespoły lub sekcje MOK, zleceniodawca ponosi również koszty transportu, wyżywienia i noclegów. Cena występu lub koncertu zawiera opłaty za ochronę praw autorskich i pokrewnych.

10. Dopuszcza się możliwość stosowania cen promocyjnych, na warunkach ustalonych umownie.

11. Dopuszcza się możliwość stosowania cen wyższych, niż określone w cenniku, na warunkach ustalonych umownie.

 

 

II. Ekspozycja banerów zewnętrznych

Lp.

Miejsce ekspozycji

Cena za 1m²/ 1 dobę

1

Front budynku MOK

(maksymalna powierzchnia użytkowania -18 m²)

8,50 zł

2

Lewe lub prawe skrzydło budynku MOK

(maksymalna powierzchnia użytkowania - 30 m²)

7,00 zł

 

 

III. Reklama wewnątrz budynków

Lp.

Miejsce ekspozycji

Cena

1

Hol kina i kawiarnia MOK, Biblioteka

(reklama stojąca o powierzchni do 4 m²)

50,00 zł / 1 szt./ 1 doba

2

Boki sceny w sali kinowej

(reklama stojąca o powierzchni do 4 m²)

50,00 zł /1 szt./ 1 doba

3

Hol kina i kawiarnia MOK, Biblioteka

(ulotki)

50,00 zł / 1 doba

4

Budynek MOK , Biblioteka

(ulotki rozdawane przez zleceniodawcę podczas imprez)

100,00 zł /1 doba

 

 

IV. Reklama na stronie internetowej MOK i Biblioteki

Lp.

Czas emisji reklamy

Cena

1

1 tydzień

50,00 zł

2

2 tygodnie

80,00 zł

3

1 miesiąc

120,00 zł

4

3 miesiące

300,00 zł

5

6 miesięcy

600,00 zł

 

 

 V. Reklama w kinie przed seansami

Lp.

Czas emisji reklamy

Cena za film reklamowy

Cena za planszę reklamową

1

1 tydzień

400,00 zł

120,00 zł

2

1 miesiąc

1200,00 zł

320,00 zł

3

3 miesiące

3000,00 zł

770,00 zł

4

6 miesięcy

5100,00 zł

1300,00 zł

5

12 miesięcy

8000,00 zł

2000,00 zł

 

 

VI. Koncerty i spektakle zespołów/sekcji/ MOK

Lp.

Rodzaj

Cena

1

Występ zespołu na czas do 20 minut

900,00

2

Występ zespołu na czas do 30 minut

1100,00

3

Koncert okolicznościowy na czas do 60 minut

4000,00

 

 

VII. Udostępnianie pomieszczeń MOK i Biblioteki

Pomieszczenie

Rodzaj i czas udostępnienia

Cena

Uwagi

Sala kinowo- widowiskowa

Wynajęcie na organizację koncertów, spektakli, kursów, konferencji i innych spotkań oraz imprez komercyjnych

 

4500,00 zł

Cena dotyczy jednego przedsięwzięcia biletowanego /okolicznościowego/                        i obejmuje obsługę techniczną oraz zaplecze infrastrukturalne

Sala kinowo- widowiskowa

 

1 godzina

 

450,00 zł

Dotyczy innych działań, np. konferencje, zebrania itp.
z obsługa techniczną i zapleczem infrastrukturalnym

Sala kameralna               nr 206               

1 godzina

300,00 zł

Spotkania okolicznościowe, koncerty, itp. z wyposażeniem

Ilość uczestników do 50 osób

Sala kameralna                   nr 206

1 godzina

250,00 zł

Szkolenia, pokazy, prezentacje                  z wyposażeniem

Ilość uczestników do 50 osób

Sala konferencyjna nr 103

1 godzina

300,00 zł

Spotkania okolicznościowe, koncerty, itp. z wyposażeniem

Ilość uczestników do 40 osób

Sala konferencyjna nr 103

1 godzina

250,00 zł

Szkolenia, pokazy, prezentacje
z wyposażeniem

Ilość uczestników do 40 osób

Sala konferencyjna w Bibliotece

1 godzina

   250,00 zł

Szkolenia, pokazy, prezentacje
z wyposażeniem

Ilość uczestników do 40 osób

 

Sala lektoratów

 

1 godzina zegarowa

 

 30,00 zł

Wynajęcia na prowadzenie zajęć, szkoleń, kursów indywidualnie
i grupowo

Ilość uczestników do 12 osób.

 

 

VIII. Udostępnianie pomieszczeń MOK i Biblioteki dla publicznych instytucji kultury, oświaty, szkół, stowarzyszeń, innych organizacji non profit, działających na terenie Gminy Międzyrzecz oraz podmiotów prowadzących działalność kulturalno- edukacyjną, współpracujących  z MOK

Pomieszczenie

Rodzaj i czas udostępnienia

Cena

Uwagi

 

Sala kinowo- widowiskowa

Korzystanie przez Organizatora – Gminę Międzyrzecz oraz przez Radę Miejską z organizacji spotkań, sesji, konferencji itp.

 

 

bezpłatnie

 

Szkoły i przedszkola publiczne uprawnione są do dwukrotnego bezpłatnego udostepnienia pomieszczenia w trakcie roku szkolnego

Sala kinowo- widowiskowa

 

1 godzina

 

200,00 zł

Dotyczy zajęć szkoleniowych, dydaktycznych, rozwojowych, edukacyjnych, warsztatów teatralnych, imprez kulturalnych i okolicznościowych

 

Sala kameralna
nr 206               

Korzystanie przez Organizatora – Gminę Międzyrzecz oraz przez Radę Miejską z organizacji spotkań, sesji, konferencji itp.

 

 

bezpłatnie

 

Szkoły i przedszkola publiczne uprawnione są do dwukrotnego bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia w trakcie roku szkolnego

 

 

 

Sala kameralna
nr 206

 

 

 

 

1 godzina

 

220,00 zł

Spotkania okolicznościowe z wyposażeniem.                                  Ilość uczestników do 50 osób

 

 

160,00 zł

Szkolenia, pokazy, prezentacje

z wyposażeniem

Ilość uczestników do 50 osób

 

 

60,00 zł

Zajęcia inne

Bez wyposażenia

Ilość uczestników do 50 osób

 

 

Sala konferencyjna
nr 103

Korzystanie przez Organizatora – Gminę Międzyrzecz oraz przez Radę Miejską z organizacji spotkań, sesji, konferencji itp.

 

 

bezpłatnie

 

 

Szkoły i przedszkola publiczne uprawnione są do dwukrotnego bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia w trakcie roku szkolnego

 

 

Sala konferencyjna nr 103

 

 

 

1 godzina

 

220,00 zł

Spotkania okolicznościowe                      z wyposażeniem.                                  Ilość uczestników do 40 osób

 

 

160,00 zł

Szkolenia, pokazy, prezentacje

z wyposażeniem

Ilość uczestników do 40 osób

 

Sala konferencyjna w Bibliotece

1 godzina

250,00 zł

Szkolenia, pokazy, prezentacje
z wyposażeniem

Ilość uczestników do 40 osób

 

Sala lektoratów

 

1 godzina zegarowa

 

20,00 zł

Wynajęcia na prowadzenie zajęć, szkoleń ,kursów indywidualnie
i grupowo

Ilość uczestników do 12 osób.

 

 

 IIX. Wypożyczanie wyposażenia

Lp.

Nazwa sprzętu

Cena

Cena dla podmiotów określonych w pkt. VIII

1

Krzesło tapicerowane

4,00 zł / szt./doba

2,00 zł / szt. /doba

2

Krzesło drewniane

2,50 zł / szt./doba

1,50 zł / szt. /doba

3

Krzesło składane

2,50 zł / szt./doba

1,50 zł / szt. /doba

4

Stół konferencyjny

13,00 zł / szt./ doba

7,00 zł / szt. /doba

 

 

 IX. Wynajem nagłośnienia

Oferta

Wyszczególnienie

Cena

Uwagi

 

Nagłośnienie konferencyjne

do 2 x 500 W + 4 mikrofony bezprzewodowe wraz z montażem                i demontażem

 

100,00 zł / godzina

Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Wynajmujący zapewnia ochronę sprzętu przez czas wynajęcia

 

Nagłośnienie estradowe

do 2 x 1000 W + 3 torowy system monitorowy, mikser 24/4/2, ilość mikrofonów do uzgodnienia  wraz     z montażem i demontażem

 

200,00 zł / godzina

Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Wynajmujący zapewnia ochronę sprzętu przez czas wynajęcia

 

Nagłośnienie estradowe

do 2 x 5000 W + 3 torowy system monitorowy, mikser 24/4/2, ilość mikrofonów do uzgodnienia  wraz     z montażem i demontażem

 

300,00 zł / godzina

Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Wynajmujący zapewnia ochronę sprzętu przez czas wynajęcia

 

 

X. Nagrania indywidualne w studio nagrań

Oferta

Cena

Uwagi

1 godzina studio

80,00 zł

Nagranie maksymalnie 8 śladów fizycznie. Godziny nagrań do uzgodnienia z obsługą studia.

1 godzina mastering

80,00 zł

Godziny nagrań do uzgodnienia z obsługą studia.